Do aukce jdou mince v hodnotě 70 milionů. Největším lákadlem budou skvosty z prvorepublikové sbírky Josefa Nováka

Zdroj: Aukční dům Macho & Chlapovič

V pátek 7. května se uskuteční aukce mincí, bankovek, medailí a dalšího vzácného numismatického materiálu v odhadované hodnotě 70 milionů korun. Mezi nejvzácnější kusy připravované dražby patří Šlikovský dvojtolar z roku 1520, třítolar Ferdinanda III. z roku 1644, jáchymovský tolar z roku 1656 a dále desetidukát Leopolda I. z roku 1661 ražený v Praze. Černým koněm aukce bude sada zkušebních měděných krejcarů a jejich dílů a násobků z roku 1851. Pětikusová sada z pražské mincovny je vzácná a už nyní je o ní mimořádný zájem. Z důvodu vládních opatření proběhne aukce, kterou pořádá největší česko-slovenský numismatický aukční Macho & Chlapovič, prostřednictvím internetu a telefonu.

Tento pátek, 7. května se budou moci zájemci těšit na nevšední numismatickou aukci starých mincí ze sbírky významného pražského podnikatele Josefa Nováka, který žil v letech 1882 – 1936. Jednalo se o dědice nejstaršího pražského obchodního domu U Nováků ve Vodičkově ulici, který byl původně projektovaný jako obchodní dům s luxusním módním a klenotnickým zbožím. V letech 1929 – 1938 v tomto domě sídlilo Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha.

Pro mnohé sběratele tato aukce představuje ojedinělou příležitost, neboť některé mince se nemusí v nabídce objevit ani v nejbližších sto letech. „Josef Novák věnoval své numismatické sbírce patřičnou pozornost, a proto není překvapením, že podle odhadů její hodnota může přesahovat 26 milionů korun.“ uvádí Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič a dodává: „Finální výsledky celé aukce budou známy až po jejím skončení. Už nyní se ale očekává, že by mohly přesáhnout naše očekávání.“

Ještě před několika lety nikdo netušil, že v jednom domě v Karlově ulici v Praze, zcela zapomenuta, čeká na své objevení jedna z nejpozoruhodnějších sbírek českých mincí, která kdy byla vytvořena. Část sbírky byla uložena na dně nepoužívané skříně v koženém kufru pod hromadou plesnivých hadrů,  druhá část sbírky ve starém psacím stole. Její poslední majitel žil až do své smrti podivínským způsobem života a sbírka starých mincí pro něj pravděpodobně nepředstavovala nic víc než dědictví po předcích. Mince ani nekupoval, ani neprodával.  

Do aukce jdou mince v hodnotě 70 milionů. Největším lákadlem budou skvosty z prvorepublikové sbírky Josefa Nováka
Zdroj: Aukční dům Macho & Chlapovič

Celý příběh spojený se starým kufrem plným mincí začal ožívat až poté, co sbírku jako odúmrť převzaly zaměstnankyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad sbírku postoupil Národnímu muzeu v Praze, které zahájilo práce na jejím zpracování a inventarizaci. Několik raritních mincí z nově nabyté sbírky bylo dokonce umístěno do expozice výstavy Poklady numismatických sbírek otevřené v Národním muzeu 2. července loňského roku. Poté, co o vydání sbírky požádali právoplatní dědici, vydalo Národní muzeum celý soubor prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových novým majitelům. Mince umístěné v expozici výstavy byly vyjmuty, tři z nich však již navždy zůstanou zvěčněny ve výstavním katalogu Národního muzea ­– šlikovský 2tolar 1520, českobudějovický půltolar 1574 a jáchymovský 3tolar 1644. 

Z podložních štítků, skladových sáčků a sběratelského deníku bylo zřejmé, že sbírku vybudoval v prvních desetiletích 20. století Josef Novák, významný pražský podnikatel (1892–1936). Po svém otci zdědil proslulý a vůbec nejstarší pražský obchodní dům U Nováků v pražské Vodičkově ulici. Zděděný podnik úspěšně rozvíjel, po roce 1927 komplex budov významně rozšířil. Součástí nové stavby se stal i koncertní a divadelní sál, ve kterém našlo ve třicátých letech 20. století útočiště proslulé Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. Za choť pojal Libuši z rodu Bartoňů z Dobenína, se kterou vychovával tři syny. Numismatickou sbírku budoval velmi pečlivě o čemž svědčí dochovaný sběratelský deník. Část mincí byla vystavena v soukromé expozici. Nevystavená část sbírky byla uložena v sáčcích s tištěným nápisem J. NOVÁK, Praha II., 699 – Numismatické oddělení.

Sbírka byla pojata velkoryse, zahrnovala ražby ze všech historických zemí Koruny české od 10. až do 19. století. Ze struktury sbírky je však zřejmé, že některým obdobím věnoval Josef Novák větší pozornost. To se týká především denárové části sbírky a tolarových mincí 16. a 17. století. Mezi nejstaršími českými ražbami zaujme na první pohled soubor několika desítek denárů vekého střížku, mezi kterými nechybí vzácné mince Boleslava II., kněžny Emmy, Soběslava Slavníkovce či knížete Jaromíra. Další vzácné denáry jsou zejména mezi ražbami moravských údělných knížat. U řady mincí je evidován původ ve velkých nálezech 19. a počátku 20. století. Na podložních štítcích je odkazováno na nálezy goslinský, olobocký, byrczský, rakvický, kyselovický, želčanský, z kaple sv. Kříže, ze Sadů Krenových a další. Sběratele jistě zaujme i soubor kontramarkovaných pražských grošů, mezi kterými vyniká groš s kontramarkou Jihlavy a vzácný kontramarkovaný groš Vladislava Jagellonského. Opravdové těžiště sbírky však leží v raném novověku. Dlouhé řady tolarů a jejich násobků, často ve vynikající kvalitě a to včetně vzácných typů a ročníků. Nechybí ani klipy a četné tolarové násobky. Výjimečný je soubor šlikovských tolarů. Opravdovou raritou je také kompletní řada pražských zkušebních měděných krejcarů a jejich dílů s letopočtem 1851. Fotografie některých vzácných kusů Novákovy sbírky jsou publikovány ve Friedensburgově stěžejním dílu Schlesiens Münzen und Medaillen der Neueren Zeit vydaném již v roce 1901.

Novákův sběratelský deník dokládá, že sbírka obsahovala také velké množství zlatých mincí vč. dvou, pěti a desetidukátů. Ty se až na několik výjimek ve sbírce nedochovaly. Z útržkovitých informací se zdá, že tato část sbírky byla rozprodána ještě za života Josefa Nováka. Některé kusy se s velkou pravděpodobností podařilo identifikovat ve známé Wintersteinově aukci z roku 1936. K rozprodeji finančně nejhodnotnější části sbírky snad došlo v souvislosti s velkou osobní a rodinnou tragédií – v závěru života onemocněl Josef Novák duševní chorobou a byl zbaven svéprávnosti.

Dražba Novákovy sbírky přináší současným sběratelům po mnoha desetiletích možnost obohatit sbírkové soubory o výjimečné kusy. Nejen svou vzácností či cenou, ale také silným sběratelským příběhem, který s nimi bude navždy spojen. Navíc kolik dnešních sběratelů se může pochlubit, že získalo do svého majetku mince z významné sbírky, která čekala na své objevení nedotčena několik generací numismatiků.