Hypotéky budou dostupnější

ČNB od července deaktivuje jeden z limitů pro přidělení úvěru

Česká národní banka rozhodla na svém čtvrtečním zasedání, že od 1. července deaktivuje limit DSTI pro přidělení hypotečního úvěru. Právě parametr DSTI, tedy podíl výdajů na úvěr na příjmech žadatele, představoval v posledním více než roce pro žadatele o hypotéku významnou překážku, která značné části žadatelů neumožnila hypotéku získat.

V tomto roce banky poskytovaly v průměru 3000 hypoték měsíčně. Odhadujeme, že deaktivace parametru DSTI zvýší od července průchodnost hypoték o 20 až 30 procent, tedy na téměř 4 tisíce hypoték za měsíc.

Kvalita úvěrového portfolia v tuzemských bankách je vysoká a nepotvrdily se krizové scénáře, že by ve zhoršující se situaci přestali dlužníci své závazky splácet. Lze předpokládat, že domácnosti zvládnou splácet úvěry na bydlení poskytnuté i při deaktivaci limitu DSTI. Těší mě, že ČNB tento vývoj akceptovala, a to i na základě dlouhodobých reakcí z trhu. ČNB dodržela svůj slib, že v případě, kdy dojde na trhu k výraznému zhoršení podmínek dostupnosti bydlení, tak regulatorní parametry uvolní nebo zmírní. Změny by mohly nyní pomoci rozhýbat prodeje a nákupy nemovitostí.

Problém s limitem DSTI se týká nyní zejména Prahy a prstence okolo hlavního města a také Brna a některých velkých krajských měst. Požadavek na čisté příjmy domácností je zde teď vzhledem k cenám nemovitostí a výši úrokových sazeb enormní. I když oba partneři v domácnosti solidně vydělávají, přes DSTI neprojdou.

Limit DSTI značně komplikuje situaci také lidem, kteří už hypotéky čerpají, ale potřebují další úvěr z důvodu dostavby nebo rekonstrukce nemovitosti, protože cena stavebních materiálů i prací v posledních letech skokově narostla. Řada projektů kvůli kombinaci přísného limitu a vysokých cen uvázla v patové situaci. To by se nyní mohlo změnit.

Přehledně

  • Limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem) byl doposud na úrovni 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let). Od 1. července 2023 je tento ukazatel pro poskytování hypotečních úvěrů deaktivován.
  • Limit ukazatele DTI (celkový dluh žadatele o úvěr vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu) zůstává 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let).
  • Ukazatel LTV (poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti.) zůstává na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let)

Libor Vojta Ostatek, hypoteční expert Broker Trustu