Návrat na úroveň před pandemií se přibrzdil

Firmy potřebují urychlit investice

Návrat firem a podnikatelů do kondice před příchodem pandemie covid-19 se oddaluje. Po jarním oživení se nálada kvůli rizikům spojeným s energiemi, vývojem ekonomiky a legislativními změnami sice zhoršila, nicméně investiční aktivita zůstala vysoká. Vyplývá to z aktuální vlny průzkumu Index očekávání firem, který ČSOB provádí již 10 let.

Aktuální hodnota Indexu očekávání firem ve srovnání s jarem klesla o 10,5 bodu na –6,8 bodu, v meziročním srovnání je nicméně na vyšší hodnotě. Ze tří složek indexu se udržela v plusovém poli pouze ta, která sleduje rozšiřování podnikání. Co se týká poptávky, její růst v letošním čtvrtém čtvrtletí čeká 39 procent firem, stabilizaci 17 procent a pokles 44 procent. S nárůstem objemu celoročních investic počítá 36 procent dotazovaných, se stagnací 15 procent a omezením 49 procent.

CSOB_IOF_investice_podzim 23_graf

„Aktuální nálada ve firmách odráží lehce slábnoucí poptávku zákazníků a nejistotu kolem vývoje cen energií i ekonomiky jako celku. Na druhé straně právě akcelerace investic do modernějších, efektivnějších a udržitelnějších služeb a výroby jsou řešením, jak nakopnout své podnikání a celkově vrátit naši ekonomiku na růstovou trajektorii. Mám radost, že nadpoloviční část firem a podnikatelů plánuje růst investic,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Prioritní u investic jsou úsporná řešení

Více než třetina dotazovaných firem plánuje v nadcházejících šesti měsících investovat do energetických úspor a optimalizace procesů. Třetina podniků pak počítá s investicemi do vývoje nových výrobků nebo služeb. A takřka pětina firem se chce zaměřit na využívání umělé inteligence. Sedm z deseti respondentů se zabývá udržitelností a hledá řešení, jak zmírnit dopad na životní prostředí. Největší prostor firmy vidí ve snížení spotřeby energie, obnově vozového parku a redukci odpadu.

Zajímavým zjištěním je, že zatímco mladé a začínající firmy do 10 let kladou důraz především na investice do inovací a růstu byznysu, zkušení podnikatelé, kteří již na trhu působí přes 10 let, více dbají na udržitelnost. Udržitelností se u mladých firem zabývá 63 procent dotázaných, mezi staršími je to až 73 procent.

Index rizik

Index sledující rizika narostl z jarní nejnižší hodnoty za dva a půl roku měření na aktuálních 39,6 bodu. Své obavy firmy a podnikatelé nadále vztahují k růstu cen energií a vývoji ekonomiky. Mezi hlavní faktory se nově zařadily legislativní změny, neboť podnikatelský stav sleduje vládní konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší firemní daně nebo úpravy poskytování benefitů. Nejsilněji pociťuje ohrožení odvětví gastronomie a ubytování.

Poptávka po energeticky úsporných řešení a zavádění technologických inovací roste

ČSO pozoruje u malých a středních firem zvýšenou poptávku a investiční aktivitu u energeticky úsporných řešení a zavádění technologických inovací. „Rád bych i nyní vyjádřil velký respekt a obdiv našim firmám a podnikatelům, jak dokázali zvládnout netriviální rok 2023. I nadále platí, že správně rozmyšlené a včas provedené investice dokážou otočit kormidlem jejich byznysu i celé ekonomiky správným, konkurenceschopným směrem, který tolik potřebujeme,“ doplňuje Pavel Prokop.

10 let Indexu očekávání firem

Průzkum nálad mezi malými a středními podnikateli provádí ČSOB již 10 let. Dlouhodobá data názorně ukazují, v jakém prostředí jsou firmy a podnikatelé nejspokojenější. Vrchol Indexu očekávání firem nastal na podzim roku 2017 při hodnotě 41,6 bodu. Nejvyšších hodnot tehdy dosáhly také dílčí indexy vývoje objemu investic a rozšíření podnikání. V té době vrcholil stabilní ekonomický růst, který za rok 2017 dosáhl 5,2 procenta při inflaci kolem 2,5 procenta a přijatelné nezaměstnanosti.

IOF_10 let_graf

Deset let podrobného sledování podnikatelských nálad taky ukazuje, že firmám se dlouhodobě daří předpovídat základní směry, kterými se bude poptávka a s ní i celá ekonomika vyvíjet. Často ale bývají ve svých očekáváních mírně optimističtější, než později ukáže ekonomická realita. Výjimkou byla bezprecedentní situace kolem pandemie covid-19, kdy podnikatelé nečekali tak dramatické uzavření celé ekonomiky. Stejně tak po tomto šoku se zdráhali rychle vrátit k optimismu ohledně očekávané poptávky.