Penzijko jen s drobnou změnou

Zatím je údajně v koalici shoda na zvýšení motivace lidí k odkládání vyšších částek na penzi lineárním navyšováním příspěvku, který bude činit 20 % vložené částky. Dolní hranice úložky, od které vzniká nárok na státní příspěvek, se zvýší z 300 na 500 korun, horní hranice úložky, nad kterou příspěvek již dále neroste, stoupne z nynější tisícikoruny na 1700 korun. Nyní je maximální příspěvek 230 korun při měsíční úložce aspoň 1000 korun.