Změny v představenstvu Generali České pojišťovny

Lenka Kejíková se stává pojistně-technickou ředitelkou pro životní pojištění. David Vosika jako pojistně-technický ředitel přebírá oblast neživotního pojištění.

Od 1. února 2024 dochází v představenstvu Generali České pojišťovny k následujícím personálním změnám, které se váží pro oblast řízení jak v Česku, tak na Slovensku:

Lenka Kejíková se stává novou členkou představenstva Generali České pojišťovny, a to v roli pojistně-technické ředitelky pro oblast životního pojištění. Zároveň bude dočasně řídit Generali penzjiní společnost, ze které přichází. Na pozici střídá Andreu Leskovskou, která se přesouvá do Generali CEE Holdingu B. V., kde bude zastávat funkci Chief Insurance Officer for Life and Health Business.

David Vosika, člen představenstva a dosavadní pojistně-technický ředitel pro životní pojištění má nově ve své gesci oblast neživotního pojištění. Ta svým objemem předepsaného pojistného představuje největší portfolio na domácím trhu a pro Generali Českou pojišťovnu má strategický význam.